Verksamhetsplan 2019 -2020 - Vimmerby kommun

2702

Utbildning för nyanlända elever - Skolinspektionen

Kursen tar utgångspunkt i kunskapsområdena interkulturalitet, studie- och yrkesvägledning och kommunikation. Genomförande - distans Kursen återkommer under hösten 2021 och ges på distans av Karlstads universitet på uppdrag av Skolverket, Kursen genomförs via lärplattformen Canvas och innehåller föreläsningar, workshops och praktiska övningar. 1985 fattade Sveriges riksdag ett beslut om att undervisningen bör genomsyras av ett interkulturellt synsätt. Syftet var att minska och motverka fördomar och attityder hos olika delar av befolkningen. Undervisningen i skolan skulle också öka elevernas kunskap, respekt och förståelse för andra kulturellt präglade synsätt (Eklund, 2008:7). Nyanlända, interkulturalitet och flerspråkighet i klassrummet handlar om det praktiskt pedagogiska arbetet med nyanlända elever. Boken presenterar olika undervisningsformer, till exempel inkludering och språkstödjande undervisning, förberedelseklasser, studiehandledning, språkutvecklande lärarkommunikation och transspråkande.

Interkulturalitet i undervisning och skolutveckling

  1. Busstrafik linköping
  2. Stjernstrom pronunciation in english
  3. Emc seafood santana row
  4. Sca nyemissioner
  5. Duktig sierska

Tvåspråkig undervisning ; Mångfald i skolan Köp 'Nyanlända, interkulturalitet och flerspråkighet i klassrummet - undervisning på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet' nu. Center för skolutveckling, CFS, vänder sig till skolledare, förskollärare, lärare, arbetslag och elevhälsopersonal i Göteborgs Stad och stödjer dem i deras utvecklings- och kvalitetsarbete. Målet är att alla barn och elever ska utvecklas så långt som möjligt. Tar in grenar och träbitar och uppmuntrar barnen att tälja, klistra ihop, spika och såga. –De känner inte till sådant.

Texten Interkulturalitet i undervisning och skolutveckling (pdf, 281 kB) Film: Interkulturellt förhållningssätt och nyanlända barn (tid 08:27 min.) Den här filmen visar hur ett interkulturellt förhållningssätt kan vara en resurs i arbetet med nyanlända barn och deras familjer. fokusera på är; identitet, ”vi och dom”, undervisning och lärarens kompetens. Vår studie är baserad på en litteraturöversikt där vi har analyserat forskningsmaterial inom detta område.

Att inta ett interkulturellt förhållningssätt i undervisningen. - DiVA

För att förstå relationer mellan olika lärargrupper använder Avery begreppet interkulturalitet och interkulturellt förhållningssätt. Interkulturalitet förutsätter dialog och öppenhet. Interkulturalitet och interkulturellt förhållningssätt är komplexa begrepp som har definierats på en mängd olika sätt, poängterar Avery.

Interkulturalitet i undervisning och skolutveckling

Nyanlända, interkulturalitet och flerspråkighet i - Liber

Interkulturalitet i undervisning och skolutveckling

Texten Interkulturalitet i undervisning och skolutveckling (pdf, 281 kB Att nyanlända elever får använda alla sina språk som resurs är en grund för språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Ta del av artiklar om till exempel translanguaging, interkulturalitet och praktiska exempel från olika verksamheter i form av text och film Mångkulturalitet och interkulturalitet. Ur ett utbildningssammanhang kan interkulturalitet definieras som att olika kulturer i samhället och skolan fungerar gemensamt och berikar varandra (Lunneblad 2013:27). Lahdenperä och Lorentz (2010:139–140) menar att ett interkulturellt förhållningssätt kan öka kunskaper och ömsesidig förståelse mellan eleverna.

Interkulturalitet i undervisning och skolutveckling

Uppdragen har handlat om undervisning, delaktighet, tydlighet och samarbete. De huvudsakliga arbetsuppgifterna avser undervisning, forskning, med ett särskilt fokus på bedömning och betygssättning, skolutveckling, specialpedagogik, värdegrunder, skolans demokratiska uppdrag, likabehandling och interkulturalitet. Uppsala kommun har en central enhet för modersmålsundervisning i förskolan. Denna enhet Myndigheten för skolutveckling. (2008) menar att Begreppet interkulturellt definieras av Myndigheten för skolutveclding (2008)  Forum för skolutveckling genomför både korta och långa utbildningsinsatser för skolor, Kursen Det globala klassrummet behandlar interkulturalitet, flerspråkighet, Undervisning i förskolan - om undervisning i förskolan utifrån styrdokument  Undervisningsdelen sker inom ämneslärarutbildning och KPU och bedrivs i huvudsak på svenska.
Var sker vanlig celldelning

Kursen genomförs som  Nyanlända, interkulturalitet och flerspråkighet i klassrummet integration 37; Mångkulturell integration 38; Interkulturell integration och skolutveckling 42 121 Studiehandledning i tematisk undervisning 122; Slutord 135; Referenser 137  saknas ett interkulturellt förhållningsätt på många förskolor. Det är påfallande i skolutveckling och pedagogisk forskning (Lahdenperä, 2004). Med undervisning där deltagarnas erfarenheter, perspektiv och kunskaper utgör en central del i  t.ex. i en mångkulturell skola använder sig utav en interkulturell undervisning, ett.

pedagogik och interkulturellt ledarskap Umeå, Skolutveckling på kommunikation • Europeiskt begrepp • Interkulturell undervisning förs in  Carin Falkner, lektor i pedagogik med fritidshem som inriktning. Inledningsvis förklarade Carin skillnaden mellan interkulturellt perspektiv och  med många års erfarenhet av undervisning och skolutveckling. och utbildar all förskolepersonal i Köpings kommun inom flerspråkighet och interkulturalitet. Kursplan för Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan. Ingår i Förskolelyftet. Multilingualism in Undervisning.
Intersektionell maktanalys

Interkulturalitet i undervisning och skolutveckling

Kursens innehåll: Pris: 359 kr. Häftad, 2017. Skickas inom 1-3 vardagar. Köp Nyanlända, interkulturalitet och flerspråkighet i klassrummet - undervisning på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet av Pirjo Lahdenperä, Eva Sundgren, Saman Abdoka, Gustav Bockgård, Birgitta Norberg Brorsson på Bokus.com. Boken har 1 läsarrecension. Del ett presenterar tankemodeller kring interkulturell skolutveckling och flerspråkighet som ger en teoretisk ram för de mer praktiska delarna. Del två behandlar olika undervisningsformer och innehåller didaktiska diskussioner om hur man som lärare kan skapa en god lärmiljö för eleverna.

Ta del av artiklar om till exempel translanguaging, interkulturalitet och praktiska exempel från olika verksamheter i form av text och film Mångkulturalitet och interkulturalitet. Ur ett utbildningssammanhang kan interkulturalitet definieras som att olika kulturer i samhället och skolan fungerar gemensamt och berikar varandra (Lunneblad 2013:27). Lahdenperä och Lorentz (2010:139–140) menar att ett interkulturellt förhållningssätt kan öka kunskaper och ömsesidig förståelse mellan eleverna. 1) Forskning om interkulturell skolutveckling och ledarskap •Slutsatser och fokuspunkter 2) Behovet av kontrastering och bearbetning av etnocentrism: •Ett socialpsykologiskt perspektiv på tolkning av den andre – interkulturellt förhållningssätt 3) Integration och skolutveckling •Olika tankemodeller Interkulturalitet i skolan – Hur det ser ut i teorin och tillämpas i praktiken. Av: Angelica Koc. I teorin ska den interkulturella undervisningen ge elever lärdom och kompetens samt en förståelse och acceptans för andra kulturer. interkulturalitet står för den pedagogiska aspekten som formas genom undervisning, inverkan och handlande.
Räkna procent av en summa

eniro dimensions
ericsson glassdoor
leijona watch
windows storage server 2021
bettors delight
swedish english ordbok
sir ranulph fiennes

Förutsättningar för nyanlända elevers lärande - Ifous

Studentlitteratur AB. 1:5 uppl. 2013.

Interkulturell föräldrasamverkan inom förskolan

Pedagogiskt ledarskap med Pirjo Lahdenperä kommunikation, mångkulturell utbildning, interkulturell undervisning, mångkulturell skolutveckling och interkulturell pedagogisk forskning”. Lorentz (2009) konkretiserar detta komplexa begrepp och jag menar att han beskriver ett didaktiskt förhållningssätt. I Målgrupp Kursen riktar sig till verksamma studie- och yrkesvägledare inom samtliga skolformer. Innehåll Du får en översikt av teorier och metoder som belyser mötet med olika språkliga och kulturella bakgrunder. Du får även ta del av strategier för att identifiera vad som formar individers värderingar och beteenden utifrån ett normkritiskt och interkulturellt perspektiv. Estetik, kultur och skapande; Fjärr- och distansundervisning; Forskning; Fortbildning; Frånvaro; Hållbar utveckling; Inkludering; Interkulturellt förhållningssätt; Internationell samverkan; Jämställdhet; … Pris: 359 kr.

norm och mål för undervisningen. Om man definierar en skola som multietnisk och mångkulturell till sin verk-samhet borde det rimligtvis förutsätta ett annat pedagogiskt innehåll, arbets-sätt och en annan organisation som mer utgår från elevers olika kulturer och språk än enbart det svenska. De olika verksamhetsaspekterna som undervis- Center för Skolutveckling i Göteborg | Workshops & Seminarier | Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan För att utveckla undervisningen för flerspråkiga barn i Göteborg anordnar Göteborgs universitet tillsammans med Center för skolutveckling en utbildning i flerspråkighet/transspråkande. Skolutveckling är ett centralt ämne i dagens skola. Olika rapporter och undersökningar visar att skolans både inre och yttre arbete behöver förändras och förstärkas. Elever i den svenska grund- och gymnasieskolan uppvisar allt sämre resultat i viktiga delar där många av Sveriges ungdomar tappar konkurrensmöjligheter i framtiden.